Профітех створив полігон для практичного навчання верхолазним роботам та роботам на висоті

НКЦ Профітех пропонує всім зацікавленим особам навчання за різними напрямками, пов’язаних із здійсненням робіт на висоті (Київ та Київська область).

За нормативами допуск до верхолазних робіт необхідний для більшості будівельних спеціальностей, таких як: монтажники, муляри, ізолювальники, малярі, штукатури, облицювальник та ін.

До роботи на висоті допускаються особи, які досягли 18 років та пройшли медичний огляд.

Завданням курсів є набуття слухачами знань і практичних навичок з безпечних методів і прийомів виконання робіт на висоті, правильної експлуатації інструментів, раціональної організації робочого місця, дотримання правил техніки безпеки, охорони праці.

Ми намагаємося зробити навчальний процес максимально корисним, тому навчальні програми складаються на 80% з практики.

Профитех создал полигон для практического обучения верхолазным работам и работам на высоте

НКЦ Профитех предлагает всем заинтересованным лицам обучение по разным направлениям, связанным с осуществлением работ на высоте (Киев и Киевская область).

По нормативам допуск к верхолазных работам необходим для большинства строительных специальностей, таких как: монтажники, каменщики, изолировщики, маляры, штукатуры, облицовщики и др. К работе на высоте допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие медицинский осмотр.

Задачей курсов является приобретение слушателями знаний и практических навыков по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, правильной эксплуатации инструментов, рациональной организации рабочего места, соблюдения правил техники безопасности, охраны труда.

Мы стараемся сделать учебный процесс максимально полезным, поэтому учебные программы состоят на 80% из практики.