ПРОФІТЕХ ввів у дію 4 нові зварювальні пости

Навчальний центр «ПРОФІТЕХ» надає всім бажаючим можливість освоїти популярну в наш час професію, і пройти навчання зварювальній майстерності на короткотермінових курсах.

При віконанні практичних зайняти за учнем закріплюють робоче місце обладнане відповідно до вимог технологічного процесса. Робоче місце електрозварника називають зварювальним постом.

З метою удосконалення навчання, на нашій виробничій базі 01.09.2016 введені в дію 4 нових робочих поста зварників. Кабінки для навчання обладнані сучасними зварювальними апаратами, освітленням, витяжкою. Заняття проводить кваліфікований майстер в групах до 5 осіб. Це забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня.

Для бажаючих освоїти інші види зварювання або підвищити свою кваліфікацію – пропонуються курси аргонно-дугового зварювання, автоматичного і напівавтоматичного зварювання.

Хороший зварювальник високої кваліфікації – це завжди цінний співробітник як в машинобудівному виробництві, так і в будівельних компаніях. Якісне проведення ручного дугового зварювання, яке викладається учням в нашому навчально-консультаційному центрі, буде гарантом Вашої затребуваності на ринку праці і запорукою високого рівня оплати.

До зустрічі на практичних заняттях! 

З повагою, колектив НКЦ “Профітех”.

ПРОФИТЕХ ввёл в строй 4 новых учебных поста сварщиков

Учебный центр «ПРОФИТЕХ» предоставляет всем желающим возможность освоить популярную в наше время профессию и пройти обучение сварочному делу на краткосрочных курсах.

При выполнении практических заданий за учеником закрепляют рабочее место оборудованное в соответствии с требованиями технологического процесса.  Рабочее место электросварщика называют сварочным постом.

С целью усовершенствования обучения, на нашей производственной базе 01.09.2016 введены в действие 4 новых рабочих поста сварщиков. Кабинки для обучения оборудованы современными сварочными аппаратами, освещением, вытяжкой. Занятия проводит квалифицированный мастер в группах до 5 человек. Это обеспечивает индивидуальный подход к каждому ученику.
Для желающих освоить другие виды сварки или повысить свою квалификацию – предлагаются курсы аргонно-дуговой сварки, а также автоматической и полуавтоматической сварки.

Хороший сварщик высокой квалификации – это всегда ценный сотрудник как в машиностроительном производстве, так и в строительных компаниях. Качественное проведение ручной дуговой сварки, освоенное в нашем учебно-консультационном центре, станет гарантом Вашей востребованности на рынке труда и залогом высокого уровня оплаты.

До встречи на практических занятиях!

С уважением, коллектив УКЦ “Профитех”.