Аудит системи охорони праці: мета та завдання

Що таке аудит системи управління охороною праці та навіщо він потрібен?

Головне завдання бізнесу — оптимально організувати безперебійний процес свого функціонування. Справжній керівник знає: основа успіху компанії — людський фактор. На першому місці — турбота про здоров’я і життя співробітників. Забезпечення безпеки праці закріплено в українському законодавстві, зокрема, у Законі України «Про охорону праці», згідно з яким роботодавець повинен забезпечити функціонування системи управління охороною праці. Всі окремі дії з охорони праці не дають справжнього ефекту. Тільки комплексні заходи створює умови для плідної діяльності підприємства і безпеки на виробництві.

Аудит системи охорони праці

Доволі частими бувають випадки, коли охорона праці на підприємстві, загалом, існує. Тобто є якась добірка документів про виконані заходи, які можна подивитися, якщо самостійно провести внутрішній аудит охорони праці на підприємстві. Але при цьому справжнє управління безпекою відсутнє. Перевірити його наявність допомагає аудит системи управління охороною праці.

Розглянемо ці два види аудиту. Основна їхня мета одна: запобігання нещасним випадкам. Завдання відрізняються.

Аудит охорони праці

Аудит охорони праці дозволяє проаналізувати окремі заходи й охоплює:

 • контроль дотримання на підприємстві норм чинного законодавства;
 • перевірку стану устаткування та механізмів, що використовуються на виробництві;
 • аудит умов праці на кожному робочому місці;
 • перевірку володіння персоналом практичними навичками з техніки безпеки;
 • виділення небезпечних робіт і створення умов для мінімізації ризиків при їх виконанні;
 • перевірку повноти й точності ведення документації, пов’язаної з охороною праці;
 • виявлення проблем чи порушень, які можуть спричинити загрозу життю або здоров’ю працівників, збій у виробничому циклі.

Аудит системи управління охороною праці

Аудит системи управління охороною праці дозволяє оцінити роботу управлінського персоналу і містить в собі:

 • перевірку наявності та ефективності функціонування наявної системи управління;
 • визначення повноти, правильності й замкнутості документації у сфері охорони праці, що дозволить в разі настання форс-мажорних обставин (травма, нещасний випадок) визначити причини та осіб, відповідальних у цьому;
 • підготовку до перевірки державними перевірчими органами, й організація її проходження без фінансових витрат або шкоди виробничому процесу;
 • надання рекомендацій для створення або вдосконалення системи управління.

Провести аудит досить просто: потрібно звернутися до професіоналів. Компанія “ПРОФІТЕХ” надає послуги аудиту та аутсорсингу з охорони праці для підприємств України.

Що буде зроблено?

 1. Аудит наявної документації.
 2. Виїзд на виробництво для обстеження стану робочих місць і обладнання.
 3. Аналіз отриманої інформації.
 4. Звіт про стан системи управління з переліком зауважень та рекомендацій.

Подальші дії Замовника

За наявності зауважень у підприємства є кілька шляхів усунення проблем:

 1. самостійне виправлення порушень;
 2. залучення сторонньої організації для розробки плану заходів.

Після проведення аудиту можна використовувати аутсорсинг для підтримки системи управління в оптимальному стані.

Приймаємо рішення

У підсумку, скажемо, що мета проведення аудиту — перевірка відповідності охорони праці на підприємстві нормативним вимогам, виявлення неточностей у веденні документації й організації роботи, запобігання можливим негативним наслідкам порушення законодавства.

Аудит з охорони праці завжди окуповується!

Як отримати посвідчення з охорони праці в Україні