Електробезпека на підприємстві та в офісі

Електробезпека: охорона праці та нормативне регулювання

Питання дотримання електричної безпеки (ЕБ) на підприємствах та в офісах завжди було і буде актуальним. Електробезпека — це низка заходів, спрямованих на запобігання небезпечному впливу електричного струму на персонал.

Що таке електробезпека

Електробезпека на виробництві передбачає відсутність загрози життю та здоров’ю для персоналу від ураження електричним струмом.

Причини виникнення електротравм

Організаційні та технічні заходи з електробезпеки потрібні для попередження широкого переліку потенційних електричних травм. Найбільш поширеними причинами є:

 • Недостатня навченість співробітників, відповідальних за обслуговування електроустановок.
 • Неправильна експлуатація обладнання. 
 • Торкання неізольованих струмопровідних частин електричних установок. 
 • Відсутність належного контролю за діями персоналу. 
 • Неправильно виставлена напруга в обладнанні. 
 • Обрив заземлюючого провідника.
 • Проведення робіт без використання спеціальних засобів електрозахисту.
 • Подача електричного струму на обладнання у неробочі періоди.
 • Несвоєчасно проведені перевірки заземлювальних пристроїв та ізоляції. 
 • Відсутність або недостатня кількість огорож та попереджень (плакатів, маркувань) у місцях, де здійснюються електротехнічні роботи. 
 • Застосування кабелів, які не відповідають умовам виробництва та/або напругі, що використовується.

Правове обґрунтування

Щоб забезпечити електробезпеку у виробничих приміщеннях, потрібно дотримуватись низки вимог, викладених у законодавчих актах, таких як НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Йдеться про актуальні правила:

 • Технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕП).

 • Безпечної експлуатації електричних установок.

 • Експлуатації електрозахисних засобів.

 • Пристрої ЕП. Ці правила визначають налаштування, принципи та основні вимоги до елементів, вузлів та комунікацій електричних приладів.

 • Пожежної безпеки в Україні.

Загальні вимоги до електробезпеки

Відповідальність за організацію безпечної експлуатації електричних установок та дотримання електробезпеки на підприємстві покладається на роботодавця. Він має виконати низку дій. Наприклад, створити електротехнічну службу, забезпечити періодичні огляди ЕП тощо.

Заходи з електробезпеки на підприємствах повинні включати встановлення певного порядку на виробництві.

Електробезпека на підприємстві

Щоб безпечно користуватися електротехнічними пристроями або виконувати роботи з ЕП, співробітникам підприємства потрібно дотримуватись усіх вимог електробезпеки. Однак ризик ураження струмом може відрізнятися залежно від низки умов. Наприклад, статус підвищеної небезпеки надають приміщенням, в яких:

 • Відносна вологість повітря тривалий час тримається на рівні від 75%.
 • Внаслідок робочих процесів утворюється багато технологічного пилу. Він може накопичуватися на кабелях, усередині машин, агрегатів тощо.
 • Підлога є струмопровідною — металевою, цегляною, залізобетонною і так далі.
 • Температура постійно або кілька разів на день підвищується до +35°C.
 • Співробітник може одночасно доторкнутися до з’єднаних із землею металоконструкцій з одного боку та металевих частин електрообладнання — з іншого.

Контроль стану електробезпеки дуже важливий, оскільки деякі приміщення можуть вважатися особливо небезпечними. В таких приміщеннях діє одна з трьох умов:

 • Надмірна вологість повітря, що досягає 100%. Стіни, підлога та стеля при цьому можуть бути вкриті вологою.
 • Співробітники працюють у хімічно агресивному середовищі, в якому можуть ушкоджуватися ізоляція на проводах або струмопровідні частини обладнання.
 • Наявності хоча б двох умов підвищеної небезпеки. Наприклад, у приміщенні багато технічного пилу, висока вологість повітря, а температура становить менше +35°C.

Вимоги до персоналу

Співробітники, які відповідають за експлуатацію ЕП на підприємстві:

 • Керівник.
 • Відповідальні за організацію робіт спеціалісти.
 • Персонал, що займається оперативним управлінням та обслуговуванням ЕП.
 • Ремонтні бригади, що відповідає за ремонт, налагодження, випробування та монтаж обладнання.

За електробезпеку на підприємстві додатково відповідає неелектротехнічний персонал. Це співробітники, які обслуговують верстати, електричні інструменти та інші апарати. До цієї категорії також входять слюсарі, прибиральники тощо — співробітники підприємства, які через специфіку роботи можуть контактувати з ЕП.

Групи допуску з електробезпеки

Існує 5 груп допуску з електробезпеки:

 • I — надається тим, хто пройшов базовий інструктаж з електробезпеки. Посвідчення для працівників із цією групою допуску не передбачено.
 • II – це електротехнічний персонал з мінімальним стажем роботи.
 • III – присвоюється співробітникам зі стажем роботи мінімум 1-3 місяці (залежить від категорії працівника та його спеціальності).
 • IV – цю групу допуску мають особи відповідальні за електрогосподарство. Вони можуть проводити інструктажі та навчати решту персоналу.
 • V — головні енергетики організації та керівники. Такі співробітники можуть працювати з електроустановками, напруга яких перевищує 1000 В.

Види інструктажів з електробезпеки

Інструктажі бувають:

 • Вступними – проводяться для нових співробітників, студентів, екскурсантів, а також працівників інших організацій, які прибули на підприємство для виконання певних робіт.
 • Первинними – проводяться до початку виконання робіт безпосередньо на робочому місці. Вони проводяться всім співробітників, включаючи тих, що переводяться між структурними підрозділами.
 • Повторними — призначені для електротехнічного та електротехнологічного персоналу. Періодичність проведення — кожні 3 місяці. Обсяг та зміст інструктажу визначає відповідальна за електрогосподарство особа.
 • Позаплановими — проводяться при зміні технологічних процесів, порушенні співробітником вимог з електробезпеки, виявленні недоліків під час експлуатації електрообладнання. Ці інструктажі також потрібні для введення нових або перегляду існуючих нормативних актів про електробезпеку. У тому числі позапланові інструктажі слід проводити, якщо електротехнічні чи електротехнологічні співробітники робили перерву в роботі більш ніж на 30 календарних днів.
 • Цільовими – призначені для електротехнічного або електротехнологічного персоналу: при виконанні не передбачених трудовим договором разових робіт, ліквідації наслідків аварій або стихійних лих. Потрібні також у ситуаціях, коли для проведення робіт потрібно оформляти наряд-допуск або особливе розпорядження. Обсяг та зміст таких інструктажів має визначати відповідальний за електрогосподарство.

Організаційні заходи з електробезпеки

Щоб забезпечити повноцінну електробезпеку на підприємстві, керівник має провести низку наступних заходів:

 • Призначити електротехнічну службу.
 • Затвердити внутрішні акти та інструкції щодо нюансів здійснення небезпечних робіт.
 • Розробити та затвердити програми проведення перевірок ЕП, а також графіки планового ремонту та огляду обладнання.
 • Вжити заходів щодо оптимізації та модернізації виробничого процесу.
 • Ініціювати проведення навчальних курсів та інструктажів з електробезпеки.
 • Своєчасно сплачувати встановлені згідно із законом компенсації постраждалим працівникам.
 • Здійснювати контроль виробничої діяльності підприємства.
 • Призначити особу, відповідальну за електрогосподарство.

Технічні заходи з електробезпеки

Електробезпека передбачає, що будуть проведені як організаційні, так і технічні заходи електробезпеки. А саме:

 • Ізоляція струмопровідних елементів устаткування.
 • Обмеження доступу до струмоведучих елементів, наприклад, за допомогою встановлення огорож.
  Використання наклейок, інформаційних дошок, маркувань або запобіжних табличок.
 • Забезпечення захисного заземлення. Це обов’язкова вимога для електроустаткування, що експлуатується у вибухонебезпечних зонах.
 • Встановлення ручних, автоматичних або електромагнітних блокаторів безпеки.
 • Проведення захисного розмежування електричних зон.
 • Застосування розділових трансформаторів.

Додаткові захисні засоби електробезпеки

Крім дотримання правил експлуатації електоустаткування, на виробництві слід застосовувати різні додаткові захисні засоби електробезпеки:

 • Ізолювальні – кліщі, штанги, діелектричні рукавички, спеціальні килимки.
 • Огороджувальні – щитки, плівки, плакати, огорожі, різноманітні сигналізатори.
 • Превентивні – каски, окуляри, запобіжні пояси та багато іншого.

Електробезпека в офісі

Безпека при експлуатації електроприладів в офісі залежить від таких факторів:

 • Поточний стан офісної електропроводки.
 • Дотримання правил електробезпеки із боку співробітників офісу.
 • Наявність статичної електрики.
 • Будь-які форс-мажорні ситуації — удар блискавки, стрибки напруги тощо.

Крім того, напруга в мережі може мати певну нестабільність. Наприклад, вона може змінюватись в діапазоні від 209 до 231 В.

За таких умов якісна електропроводка є одним з головних факторів електробезпеки в офісі. Але при цьому важливо дотримуватися і всіх інших правил експлуатації ЕУ.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

Електробезпека на робочому місці дуже важлива, оскільки існує безліч факторів ризику при експлуатації ЕУ в офісі:

 • Наявність поверхонь, що проводять струм – металевих стін, підлоги тощо.
 • Наявність кабелів, ізоляція яких має тріщини чи інші ушкодження.
 • Сирість або надто висока вологість у приміщенні та багато іншого.

Заходи електробезпеки в офісі

Електробезпека робочих приміщень дозволяє захистити персонал від ураження електричним струмом. Для цього:

 • Потрібен правильний розподіл електромережі відповідно до призначення. Припустимо, для освітлення передбачено одну групу, а робочої зони — іншу.
 • Використовують комплектуючі високої якості – розетки, вимикачі, світильники тощо.
 • Передбачають вірогідність збільшення навантаження на мережу (на випадок створення нових робочих місць).
 • Правильно підбирають стаціонарні чи мобільні електрогенератори. Це робиться з метою зменшення енергозалежності.

Інструктаж для офісних співробітників

Електробезпека робочого місця включає як різні технічні заходи, а й проведення відповідних інструктажів. Під час їх проведення слід докладно розглянути таку інформацію:

 • Чим небезпечний електричний струм?
 • До яких наслідків для життя і здоров’я може призвести ураження струмом?
 • Які фактори збільшують ризик потрапляння під дію струму?
 • Як надати першу допомогу при ураженні електрострумом?
 • Як уберегти себе та оточуючих від ураження струмом при аваріях, стихійних лихах?

Зауважимо, що такий інструктаж не потрібний деяким категоріям співробітників. Зокрема, технічному та технологічному персоналу, оскільки вони вже мають як мінімум II групу з електробезпеки.