Інструктажі з охорони праці в Україні: види і порядок проведення

Конституцією України (ст. 43) кожному працюючому громадянину гарантуються безпечні для здоров’я і життя виробничі умови. Керівник підприємства або призначені ним відповідальні співробітники, розробляють технічні положення, за якими проводиться інструктаж з охорони праці з працівниками за наймом або відвідувачами об’єкта.

Як правильно поводитись при аварійній ситуації, спалаху пожежі або прояві стихії, як надати першу долікарську допомогу, якщо спостерігається загроза життю самого працівника або навколишніх людей? Всьому цьому навчають на інструктажі з охорони праці. Отримані знання перевіряються шляхом усного опитування.

Види інструктажів з охорони праці та порядок їх проведення

Протягом усієї діяльності трудового колективу, актуальне своєчасне проведення інструктажів з охорони праці та техніки безпеки на підприємстві. Розроблені інструкції різняться за часовими параметрами, місцем проведення, кількості і якості поданої інформації. Окремі заходи проводять відповідальні, спеціально навчені співробітники: працівники відділу кадрів, керівництво підрозділів компанії старшої та молодшої ланки.

Без вступних інструктажів з охорони праці забороняється допуск нового персоналу до роботи:

 • тих, що працюють на постійній або тимчасовій основі з різною тривалістю трудового дня;
 • прикомандированих на підприємство;
 • студентів, учнів, вихованців, які проходять практику на підприємстві;
 • водіїв, які займаються перевезеннями вантажів, при першому в’їзді на територію виробництва;
 • екскурсантів, які вивчають виробництво з освітньою метою.

З усіма співробітниками, хто вперше приступає до своїх обов’язків, проводиться вступний інструктаж з охорони праці. Захід не залежить від стажу і досвіду роботи, наявності або відсутності спеціальної освіти, віку і статі людей.

Хто проводить вступний інструктаж з охорони праці

Заняття з одним або декількома слухачами проводить профільний фахівець в наочно обладнаній кімнаті. У підшитому журналі з пронумерованими аркушами, в документації працівника, зберігається датований запис про результат проведеної процедури, засвідчений підписом співробітника і лектора.

Види інструктажів з охорони праці в Україні

Позапланове, цільове, первинне навчання проводиться у разі виникнення потреби, а повторний інструктаж з охорони праці потрібен кожні півроку трудової кар’єри. Одночасно проводиться навчання персоналу з протипожежної безпеки, з правильної експлуатації електричного обладнання, щоб уникнути аварії та травм.

Працівники, що складаються в комплексних бригадах і володіють кількома видами спеціальностей, вивчають інструкції за основним і поєднаним напрямками.

Як часто проводиться інструктаж з охорони праці

За українськими законами навчання персоналу правилам виробничої поведінки повторюється кожні 6 місяців.

Періодичність проведення інструктажів з охорони праці залежить від їх спрямованості та мети. Претендентам, які погано засвоїли досліджуваний матеріал, додатково дається 10 днів. Після закінчення терміну іспит можна перездати. Позитивний результат стає допуском кандидата до роботи. Неуспішність за цільовим для працівника напрямком тягне за собою відсторонення виконавця від виконання зобов’язань.

Коли проводиться первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці

Перед початком робочої зміни необхідно провести первинний інструктаж з охорони праці. Для цього не потрібно окремого кабінету — працівник знайомиться з основними постулатами прямо на місці роботи. Допускається індивідуальне або колективне навчання, якщо група осіб займатиметься однаковим видом діяльності.

За змістом повторюється плановий інструктаж з охорони праці ідентичний початковому варіанту, якщо умови виробництва не змінилися. Документацію розробляє начальник конкретної ділянки, погоджуючи положення з керівництвом компанії та профільними фахівцями.

Періодичність проведення повторного інструктажу з охорони праці залежить від типу небезпеки виконуваної роботи. Підвищений рівень вимагає щоквартального поновлення знань, для інших категорій досить повторювати матеріал з ОП кожне півріччя.

Порядок проведення позапланового інструктажу з охорони праці

Обсяг необхідного для вивчення матеріалу коригується за змістом, відповідно до причини, що призвела до початку позапланових занять.

Критерії, за якими потрібен позаплановий інструктаж з охорони праці:

 • перегляд, корекція нормативних документів ОП;
 • застосування нового або вдосконаленого технічного обладнання, який змінив алгоритми виробництва продукції;
 • недотримання працівником або учнями встановлених правил, що спричинило загрозу аварійного зриву і нещасного випадку (якщо подія вже відбулася);
 • перевіряючими органами виявлено незнання персоналом (учнями) безпечних способів праці;
 • переривання тривалості профільної праці виконавця на 1-2 місяці, в залежності від складності та небезпеки виконуваних зобов’язань.

Успішна перевірка інформації, засвоєної слухачами, стає сигналом для припинення заходу.

В яких випадках проводиться цільовий інструктаж з охорони праці

Якщо виникли певні обставини, що вимагають негайного реагування, рекомендується спочатку інформаційно підготувати виконавців. Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться у разі:

 • разового виконання завдання, що не входить до професійних обов’язків;
 • ліквідації наслідків природної стихії, аварії;
 • виконання комплексу завдань за індивідуальним дозволом керівництва;
 • проведення на відомчій території спортивних змагань, організації екскурсій.

Зміст програми залежить від поставленого завдання.

 

Хто проводить інструктажі з питань охорони праці на підприємстві

Вчасно інформувати співробітників про заходи з безпеки зобов’язаний керівник фірми, спеціально призначений відповідальний, безпосередній начальник відділу, ділянки, цеху. Роботодавець розробляє інструкції з урахуванням думки профільних фахівців. В обов’язки інструктора входить навчання персоналу, перевірка отриманих знань, ведення документації. Похибки, які можуть виникнути, караються досить високими штрафами.

Все це вимагає підготовки та тимчасових витрат, тому вигідніше доручити турботи фахівцям “Профітех”. Аутсорсинг охорони праці полягає в:

 • розробці різних типів інструкцій за вимогами законодавства;
 • навчання та перевірку засвоєної інформації персоналом;
 • забезпеченні безпеки праці;
 • представництві перед перевіряючими суб’єктами.
Що таке аутсорсинг охорони праці

Всього 4 дні потрібно для експертної оцінки стану охорони праці на підприємстві. За інструктування робітників також будуть відповідальні наші співробітники. Наші рекомендації допомагають скоротити витрати на забезпечення безпеки персоналу, повною мірою дотримуючись вимог законодавства України.