Цивільний захист на підприємстві: документація, організація, структура

Цивільний захист на підприємстві — це широкий перелік заходів, спрямованих на підготовку до захисту персоналу та різноманітних матеріальних цінностей. Завдяки певним діям можна запобігти надзвичайним ситуаціям (далі – НС), усунути їх наслідки та своєчасно надати допомогу, якої потребують постраждалі.

Цивільна оборона на підприємстві створюється для організації та забезпечення безпеки працівників від наслідків НС військового, природного, техногенного та екологічного характерів. Для досягнення цих цілей суб’єкти господарювання мають забезпечити відповідні заходи у своїх компаніях.

Головні завдання цивільного захисту підприємства:

 • Введення заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, пожеж, вибухів та всіляких стихійних лих.
 • Своєчасне оповіщення персоналу про загрозу чи факт виникнення НС.
 • Надання психологічної, медичної та іншої допомоги постраждалим особам.
 • Створення умов, за яких відповідальні за ліквідацію НС особи зможуть перебувати у постійній готовності.
 • Проведення тренувань, пов’язаних із діяльністю у галузі ЦЗ.
 • Здійснення робіт з ліквідації наслідків НС та організації життєзабезпечення для працівників компанії.
 • Навчання працівників методам захисту при надзвичайних та інших несприятливих ситуаціях.
 • Створення, збереження, раціональне використання матеріальних ресурсів, якщо вони потрібні для запобігання аваріям та катастрофам.
 • Проведення оцінки ризиків виникнення НС.

Складові частини ЦЗ

Організація цивільного захисту в установах та організаціях має чотири ключові складники:

 • Захист людей та територій, якщо відбулася НС незалежно від її виду та масштабів поширення.
 • Проведення різних дій, спрямованих на запобігання НС на території компанії.
 • Своєчасне реагування на ситуації, що виникають, і боротьба з їх наслідками.
 • Проведення різноманітних заходів, пов’язаних із цивільною обороною в компанії.

Режими ЦЗ

План цивільного захисту підприємства на особливий період передбачає, що відповідні органи можуть функціонувати в одному з декількох режимів. Вони змінюються залежно від масштабів поширення та інших особливостей конкретної НС.

Існують такі режими:

 • Повсякденного функціонування.
 • Підвищеної готовності.
 • Надзвичайної ситуації.
 • Надзвичайного становища (НС).

Останній встановлюється на тих же територіях, де запроваджується правовий режим НС.

Обов’язки компаній у сфері ЦЗ

Положення про організацію служб цивільного захисту на підприємстві потрібне всім компаніям незалежно від своїх форм власності й підпорядкування. Обов’язки установ перераховані у статті 20 Кодексу цивільного захисту (КЦЗ):

 • Забезпечення персоналу засобами як колективного, так й індивідуального захисту.
 • Розміщення інформації щодо безпеки персоналу та правил поведінки при НС.
 • Організація евакуації для працівників та майна компанії.
 • Створення відповідальних формувань. Виконується відповідно до КЦЗ та інших законодавчих актів.

Документи з цивільного захисту на підприємстві

Щоб комісії ЦЗ функціонували правильно, потрібно підготувати певні папери — довідки, акти, протоколи та багато іншого. За їхню розробку відповідальні заступники голови, а їхнім затвердженням займається голова.

Щоб зрозуміти, які документи з цивільної оборони мають бути на підприємствах, потрібно виходити зі специфіки таких фірм. Тобто слід врахувати розташування установи, види речовин, що використовуються у процесі виробництво, кількість персоналу, структуру управління тощо.
Найчастіше готують документи щодо діяльності комісії ЦЗ:

 • рішення про створення;
 • календарний план;
 • протоколи засідання;
 • положення;
 • обов’язки керівника та робочої групи;
 • аналітичні довідки щодо усунення наслідків НС.

Правове обґрунтування

Діяльність компаній у сфері забезпечення ЦЗ регламентується конституцією, КЦЗ та деякими іншими законами України. Правовою основою також є певні акти Кабінету міністрів України та безпосередньо президента країни.

Головним законодавчим документом, спрямованим на допомогу громадянам при НС, є КЦЗ України. Він був прийнятий у 2013 році, а у 2022 році отримав нову редакцію.

У статті 20 цього Кодексу зазначено, що штаб та служби ЦЗ на підприємстві мають:

 • Створити умови, за яких можна запобігти виникненню НС.
 • Навчити працівників правилам поведінки при НС.
 • Регулярно проводити різноманітні тематичні тренування.
 • Цією ж статтею визначається пакет документів щодо ЦЗ.

Які документи щодо цивільного захисту мають бути в компанії

Система цивільної оборони на підприємстві передбачає, що в межах компанії завжди має бути:

 • Схеми для оповіщення, збирання, управління та зв’язку.
 • Детальний розклад термінових повідомлень.
 • Проєкти наказів.
 • Телефонний довідник.
 • Робочі зошити представників комісії.
 • Різні звіти.
 • Журнали обліку.

Бажано, щоб основні документи, як зберігаються в компанії, розроблялися у декількох примірниках. Якщо це виконати складно, готують виписки з них.

Організація цивільного захисту на підприємстві

Коли керівником буде підписаний наказ про організацію цивільного захисту на підприємстві, комісія має розпочати реалізацію плану. Мається на увазі:

 • Використання продовольства, медикаментів, засобів зв’язку, пального та інших резервів у випадку настання НС.
 • Проведення дій, спрямованих на підвищення безпеки персоналу на території компанії.
 • Планування різноманітних заходів у сфері ЦЗ та багато іншого.

Структура цивільної оборони на підприємстві

З метою своєчасного та оперативного реагування на НС, у компаніях створюють відповідні керівні органи. Для цього керівник підписує відповідні розпорядження та накази щодо цивільної оборони на підприємстві.

До структури входять:

 • Постійні органи управління – начальник ЦЗ (цю роль виконує керівник фірми), чергові служби, різні диспетчери, а також особа, відповідальна за питання НС.
 • Координаційні центри – комісії з питань НС.
 • Керівні штаби, відповідальні за усунення наслідків. Склад – співробітники, керівник та відповідні штаби цивільного захисту на підприємствах.
 • Сили ЦЗ. Маються на увазі служби, які відповідають за усунення наслідків НС.
 • Органи, що несуть відповідальність за планування, забезпечення та проведення евакуації.

Комісія з питань надзвичайних ситуацій на підприємстві

Щоб скоординувати заходи, які передбачають усунення наслідків або запобігання НС, керівництво компанії має створити відповідні комісії. Ця вимога зазначена у статті 6 КЦЗ. Причому склад може відрізнятися залежно від поставлених завдань:

 • Якщо передбачається запобігання та своєчасне реагування, тоді створюється комісія з питань НС на підприємстві.
 • Для координації роботи з ліквідації НС призначається інший орган, який несе відповідальність саме за боротьбу з наслідками.

Ці органи мають бути укомплектовані співробітниками управлінського апарату компанії. При цьому склад та положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій на підприємстві завжди визначаються наказом керівника фірми.

Заходи з ЦЗ у компанії

План ЦЗ підприємства на особливий період організує голова комісії. Найчастіше маються на увазі такі заходи:

 • Виконання комплексу заходів, спрямованих на захист співробітників, будівель та інших об’єктів, у разі виникнення аварії.
 • Забезпечення працівників компанії захистом, який відповідає виду катастрофи, що сталася.
 • Створення матеріального резерву, спрямованого на запобігання аваріям та усунення їх наслідків.

Навчання з питань цивільного захисту на підприємстві від Профітех

Навчання з цивільного захисту проводиться в Профітех у дистанційному форматі. Навчання проводиться на основі відповідної навчальної Програми, що розроблена згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України, повністю відповідає вимогам цього Кодексу та інших нормативно-правових актів України в сфері цивільного захисту, затверджена та погоджена в установленому законодавством порядку.

Після закінчення курсу видаються протокол перевірки знань і відповідне посвідчення – документи встановленого державного зразка.

Інші статті